Tag: fadhilat memanah

Kitab Fadhilat Memanah & Berkuda Ini adalah kitab himpunan hadis dan ayat al-Quran juga dari kitab asal Tafsir Imam Hafiz Jalal ud-Din as-Suyuti  Bab Petama: Fadhilat Memanah Bab Kedua: Fadhilat Memelihara Kuda dan Berkuda Bab Ketiga: Berkenaan Masalah Agama dan Hukum Syariat Berkaitan Kuda Sila layari facebook : Kitab Fadhilat Memanah & Berkuda

Latest Posts